Sperm dondurulması, tüp bebek tedavisinde gelecekte kullanılmak üzere sperm saklama metodur.

Tedavi olan çiftler ileride muhtemel bir sperm kalitesi kaybına karşı bu sperm yedeklemesinden yararlanabilirler.Ayrıca tıbbi tedavi gören veya spermlerini etkileyebilecek bir ameliyat olacak olan erkekler için sperm dondurulması ileride olunacak bir tedavi için spermleri saklamanın tek yolu olabilir.

PESA, MESA veya TESE gibi cerrahi yöntemler ile spermleri alınacak erkekler spermlerini dondurmayı tercih edebilir.

Embriyo dondurulmasına benzer bir şekilde, sperm analizi yapıldıktan sonra daha küçük örneklere ayrılır ve tüplere doldurulur.

Sperm sonradan koruyucu bir likit ile birleştirilerek, aşamalı olarak likit nitrojen buharında dondurulur. Bir saat sonra uzun vadeli saklama için sıvı azot kaplara aktarılır.

Ilk 48 saat sonra spermin bir bölümü çözülür ve dondurulmanın nasıl yaşandığı incelenir. Bu süreçte hangi spermlerin ileride kullanılır durumda olduğu incelenir ve bunu belirlemek için oda sıcaklığına getirilir.

IVF Klinikleri Türkiye

Once you click the button you will receive your quote in your email within a few minutes and we will never spam you.

By submitting the form you agree that you will be contacted by phone call, text message or email